Skip to the content

Tryllekunstneren som ikke kunne trylle

Vi har et ønske om å gjøre barnas første møte med opera til en positiv opplevelse med en god historie formidlet med sang og talt dialog

Barneoperaen handler om å finne styrken i seg selv til å oppnå sine drømmer og mål. Manus er skrevet av Inger Torill Narvesen og Wibeke Wetaas. Musikken er skrevet av W.A.Mozart, Edvard Grieg og Johan Strauss, og er tatt fra forskjellige operaer og sangsykluser.

Tryllekunstneren Vivalda Rabalda får ikke til å trylle, men med hjelp fra sin assistent kaninen Victor og publikum, legger hun i vei for å finne trylleevnene sine. På veien må hun løse oppgaver og finne svar for å nå sitt mål.

Spilles i gymsal/mediatek på den enkelte skolen

Forestillingen varer i ca 40 minutter og er for elever fra 1-4 trinn

Elevene skal få kjennskap til opera, lære å være publikum/lytte og delta ved å være aktiv med i forestillingen.

Elevene skal gjøre rede for sine egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha.

Wibeke Wetaas f.07.04.1979, fullførte sin Post Graduate Diploma våren 2012 i klassisk  utøvende sang ved Universitetet i Stavanger under professor Elizabeth Norberg-Schulz. Wibeke har vært med å produsere flere barneforestillinger bl.a Chip og hunden og Grieg…en liten kjempe v/UiB. Hun har vært utøver i flere operaoppsetninger bl.a Carmen, Dido og Aeneas , Suor Angelica.

 

Inger Torill Narvesen – Master of Arts  ved Universitetet i Stavanger (2009-2011). Studerer nå ved Operahøyskolen i Stuttgart. Vært utøver ved flere operaoppsetninger bl.a  Donizettis: Don Pasquale, Monterverdi’s: L’incoronazione Poppea . Deltar i år på to operaproduksjoner for DKS- Stavanger kulturskole.

Sandra Lie Rognes: -  hovedfagseksamen i kammermusikk/ soloinstrument ved Norges Musikkhøgskole i 2005. Hennes lærere gjennom studietiden på 7 år var prof. Einar Henning Smebye og Sigurd Slåttebrekk. Hun har siden dette drevet virksomhet i Stavangerregionen både som pedagog og utøver, hovedsakelig som akkompagnatør. Hun er pr dags dato tilknyttet  Stavanger Kulturskole, Vågen vgs og UiS-institutt for musikk og dans.