Skip to the content

Stavangersanger

Vi ønsker å formidle sanger og regler slik at elevene blir kjent med en del av vår lokale kultur.
Stavanger har en rikholdig sangskatt som både er preget av tilhørighet og kjærlighet til byen.

Sangene som er tatt med er enten skrevet av folk med tilknytting til byen eller har tema/ innhold knyttet til byen.
Hoveddelen av repertoaret vårt er sanger som er blitt populære de siste 50 årene, men vi ønsker og å trekke frem noen sanger vi mener har hatt en betydning for vår lokale kultur og identitet som siddiser.

Fint hvis elevene kan synge gjennom noen av sangene på forhånd

Aktuelle sanger: Stavanger det er ingen filleby (versjon fra 2005), Riskafjord,  Ola var fra Sandefjord, Anna Malena, Sang for Stavanger, Dillerina, Revansj,    Då er du i Stavanger, Bare så du vett det ,Tore Tang.

Spilles i gymsal/mediatek på den enkelte skolen

Forestillingen varer i ca 40 minutter

Elevene skal gjøre rede for sine egne musikkopplevelser.

Elevene skal lære om innhold og form i eldre/nyere sanger, regler

Elevene skal uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, musikk og bevegelser

Wibeke Wetaas- Master i sang ved UIS 2011. Jobber som sangpedagog og deltatt på flere operaoppsetninger. Aktiv DKS-utøver i flere år.

Merethe Camilla Berg- musikkpedagog og allsidig musiker. Vil spille fiolin, djembe og piano i forestillingen. Aktiv DKS- utøver i flere år.. 

John Gunnar Akerø –musikkpedagog/arrangør/freelancemusiker. Jobbet i grunnskolen i over 25 år.  Jobber og som pianolærer i Stavanger kulturskole.   Vil spille piano/gitar og synge. Aktiv DKS -utøver i flere år.

Roald Hindal-musikkpedagog. Jobbet i grunnskolen i over 25 år. Spiller tuba/el.bass og synger. Aktiv DKS -utøver i flere år