Vi ønsker å formidle sanger og regler slik at elevene blir kjent med en del av vår lokale kultur. 
Stavanger har en rikholdig sangskatt som både er preget av tilhørighet og kjærlighet til byen.

Sangene som er tatt med er enten skrevet av folk med tilknytting til byen eller har tema/ innhold knyttet til byen.
Hoveddelen av repertoaret vårt er sanger som er blitt populære de siste 50 årene,
men vi ønsker og å trekke frem noen sanger vi mener har hatt en betydning for vår lokale kultur og identitet som siddiser.

Stavangersanger med rim og regler er en konsert for elever fra 1-4 klasse.

Skolene får tekstene på forhånd slik at de kan øve på noen av sangene;
Riskafjord- Anna Malena- Komla med dott - Dillerina  +  regler som:  Ut å gå på brannvakt-Madlakara slita sko.

Under forestillingen fremføres sanger, rim og regler fra gammel og ny tid.

Elevene er aktive under konserten med sang og bevegelser

- ta vare på og utdype den kjennskapen elevene har til nasjonale og lokale  

  tradisjoner 

- markere historisk forankring, nasjonal egenart og lokal variasjon for å feste

  identiteten - for å ta vare på miljø med bredde og styrke.

- stimulere til elevenes sosiale utvikling gjennom sang og bevegelse

 

Kompetansemål i henhold til Kunnskapssløftet (4 trinn)

Musikk

* delta i leker med variert repertoar av sanger rim og regler

Norsk

* Snakke om innhold og form i eldre/nyere sanger regler og dikt

*Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord tegninger bilder musikk og bevegelser

*Leke, improvisere, eksperimentere med rim og rytme

Wibeke Wetaas- utdannet med master fra UIS . Jobber som sangpedagog ved Stavanger kulturskole Jobber og som freelancer og deltatt på flere operaoppsetninger.Turnerer i år  med to DKS- produksjoner

Merethe Camilla By- utdannet ved UIS. Jobber som musikkpedagog ved Randaberg og Sola kulturskole. Jobber og som freelancer på fiolin og spiller i ulike band.

John Gunnar Akerø –utdannet ved Rogaland Musikkonservatorium og  jobber som pianist og dirigent ved Stavanger kulturskole. Jobber som freelancer og spiller i flere band. Skal og turnere i DKS med «Hopp i havet « og «Latin amerikanske danser»

Roald Hindal utdannet ved Stavanger og Bergen lærerhøyskole. Jobber i Stavanger kulturskole og deltar på to DKS- produksjoner .