Vi har gleden av å arrangere en allsangkonsert med kjente sanger som er sunget i grunnskolen de siste 60 årene.

Det er et allmenndannende aspekt ved både det å synge og det å lære seg sanger. Flere forskningsresultater påpeker det samme: Å synge sammen gir oss energi og fellesskap.                                                                                                

Barn liker å synge fra de første måneder med spontansang til IDOL- kåringer og etterligninger av «stjernene». Ved å sette sammen et program med sanger som er blitt mye brukt i skolen (siste 60 årene) ønsker vi å trekke frem både eldre og litt nyere sanger som vi ønsker å synge «live» sammen med elevene på skolen.

Målgruppe: 1 - 4 trinn.

For å gjøre det enklere når vi prioriterer sanglisten på 50 sanger har vi valgt sanger med norsk tekst (kan være oversatt) og som har stått i sangbøker/læreverk de siste 60 årene. Vi ønsket og å ha et variert innhold i utvalget, derfor er det bare et par sanger fra våre mest kjente sangforfattere.

Vi ønsker at dere velger 10-12 av sangene fra listen og sender de på mail til oss innen 17 september (se vedlegg).  Hvis dere ønsker kan vi lage et enkelt pianoplayback på lydfil  (forbehold copyright på noen sanger). Tekster følger med slik at dere kan øve på sangene før vi kommer.

Spilles i gymsal/mediatek på den enkelte skolen

Forestillingen varer i ca 40 minutter

 

  • Elevene skal kunne uttrykke følelser i en kulturell og kunstnerisk form

  • Elevene skal kunne synge eldre sanger (kulturarven)

  • Elevene skal bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder

  • Elevene skal beherske et sangrepertoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon

  • Elevene skal framføre sang, spill og dans i samhandling med andre

  • Elevene skal lære å improvisere med rim, rytme, språklyder osv

Wibeke Wetaas- sanger. Master i sang ved UIS 2011. Jobber som sangpedagog og deltatt på flere operaoppsetninger. DKS-utøver i flere år.

Rune Alexandersen- Allsidig musiker /arrangør/dirigent. I «Sangskatten» vil han spille trompet/flygelhorn og fiolin. 

John Gunnar Akerø –musikkpedagog/arrangør/freelancemusiker. Jobbet i grunnskolen i over 25 år.  Jobber og som pianolærer i Stavanger kulturskole. Vil spille piano/gitar/saxofon og synge. DKS -utøver i flere år.

Roald Hindal-musikkpedagog. Jobbet i grunnskolen i over 25 år. Spiller tuba/el.bass og synger. DKS-utøver i flere år.