Skip to the content

Rap/rytme

Rap/rytme er en 4 timers workshop som foregår på den enkelte skolen  og tilbys 5-8 trinn. Produksjonen har gått i flere år og er en av våre mest populære produksjoner med et snitt på ca 4000 påmeldinger pr år.

På forhånd har læreren inndelt klassen i to grupper
- En gruppe som skal skrive/fremføre raptekster
- En gruppe som har samspill og som skal lage en» groove «(maks 7 elever)

Workshopen starter med en liten konsert med utøverne Atlas og Roar før elevene går i gruppene. Rapperen Atlars forteller og spiller eksempler på hva rap er. Elevene velger et tema som de skal  jobbe videre med . De skriver sine tekster der Atlars setter sammen alle tekstene til en helhet der hver enkel elev fremfører sin tekst. Elevene velger og en setning som gjentas flere ganger under fremføringen. 
Roar sin samspillgruppe lager en «groove» der elevene spiller på bassgitar/slagverk/gitar/keyboard og eventuelt sine egne instrumenter.

En lager A-B C del som settes sammen til en helhet.

  • elevene skal skrive en tekst som skal fremføres for resten av gruppen
  • elevene skal tilpasse teksten til en rytme
  • elevene skal spille på et instrument og fremføre musikken for resten av gruppen.
  • elevene skal spille sammen i en gruppe

Kompetansemål i henhold til Kunnskapssløftet

Norsk

  • opptre i ulike språkroller gjennom blant annet opplesing og presentasjoner
  • strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema, og skape sammenheng mellom setning og avsnitt
  • bruke sanger-musikk i fremføring og  presentasjoner

Musikk

  • Oppfatte  og anvende puls, form, melodi, klang, dynamikk og tempo

-delta i fremføring med sang og spill der egenkomponert musikk inngår

Rapperen ATLARS (Lars Tønnessen) har vært og er meget aktiv pådriver i rap-miljøet i Stavanger. Han blir og mye brukt på andre DKS produksjoner.

Som en skole skrev i sin evaluering :  Atlars viser en høy sosialpedagogisk evne som flere av våre lærere var imponert over. Dette tilbudet må bare fortsette.
 
Roar Skjelbred- er utdannet bassist fra UIS i Stavanger avdeling musikk. Jobber ofte som vikar på Stavanger kulturskole og er aktiv som freelancer  på flere DKS produksjoner.