Vi ønsker med produksjonen «Popfabrikken» å vise hvordan elevene kan komponere musikk sammen med andre.. Elevene velger selv mellom ulike stilarter og tempo. Vi har forberedt et utvalg rytmisk og melodisk materiale som vil passe.  “Workshoplåta” skal være catchy og lett å lære utenat. Låta er fleksibel og mulig å spille i flere tempi og stilarter. 

En vil «bygge» opp en poplåt element for element med tromme, bass, piano osv.

Vi tar opp lyder fra elevene, enkeltvis eller i flertall, og lager en groove. 

Elevene vil sammen med Espen og Anders setter en sammen en melodi og et track som publikum skal synge med på og som fremføres for publikum

 

Workshopen foregår i gymsalen/mediatek på den enkelte skolen       

90 minutters workshop pr klasse inkludert fremføring. Gis til 5-7 trinn

Skape bevissthet rundt hvordan en lager en melodi gjennom samtale og praksis.

En skal inspirere elevene til å se hvilke muligheter som ligger i sampling og derav inspirere dem til musikalsk kreativitet

Elevene skal sammen med utøverne fremføre en melodi på konserten sammen med utøverne.  

 

Anders Farstad​ har sin utdannelse fra Rogaland Musikkonservatorium. Jobber for tiden i Århus som freelance musiker og dirigent. Deltatt i flere- DKS produksjoner de siste årene.

Espen Westbye ​har sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole og Rogaland

Musikkonservatorium som jazztrompetist. Jobber som dirigent i Stavanger kulturskole og freelance trompetist, arrangør og komponist.  
Deltatt i flere DKS- produksjoner de siste årene.