Forestillingen er «blott til lyst «der en fremfører sanger som ; Hvorfor er flyndrå flat

Pingvinsangen , Kloke krabber krabber sidelengs ,Hopp i havet!

Gjennom sangene fortelles det historier om hva som finnes og kan finnes i det dype mørkeblå havet !

Sangene er skrevet av John Gunnar Akerø og Linda Jørgensen som og skrev flere av sangene på den forrige produksjonen med TULLUS ;  Tullesanger og tøysevers .

«Hopp i havet « med gruppen TULLUS er en konsert for elever fra 1-4 klasse.
Sangene som fremføres under forestillingen har som teama- « HAVET».
Skolen e får tekstene på forhånd slik at de kan øve på noen av sangene

Elevene er aktive under konserten med sang og bevegelser.

- elevene skal bli kjent med mangfoldet i havet

- bli kjent med regler for å være en god lytter/å være på konsert

- trene på å uttrykke egne tanker og meninger i spontan muntlig samhandling

  med andre.

Kompetansemål i henhold til Kunnskapsløftet (4 trinn)

Musikk

* delta i leker med variert repertoar av sanger

* bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder

Norsk

*Leke, improvisere, eksperimentere med rim og rytme

*samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening

*uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske  

  uttrykk

Naturfag

beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen

 

 Marianne Jonassen-sang/ukulele/djembe

 Roald Hindal-sousaphone/bassgitar/koring

 John Gunnar Akerø-sang/banjo/gitar/piano

Marianne Jonassen- studert musikk ved Universitet i Agder. Er med i  Stavanger operakor .

Jobber og som freelancer.

John Gunnar Akerø –utdannet ved Rogaland Musikkonservatorium og  jobber som pianist og dirigent ved Stavanger kulturskole. Jobber som freelancer og spiller i flere band. Skal og turnere i DKS med «Stavangersanger « og «Latin amerikanske danser»

Roald Hindal utdannet ved Stavanger og Bergen lærerhøyskole. Jobber i Stavanger kulturskole og deltar på to DKS- produksjoner