Skip to the content

Det var en gang et orgel

Vi skal reise på turne med et helt nytt flyttbart pipeorgel av relativ stor dimensjon med ca. 350 piper, 2 manualer og pedal.

I forestillingen vil elevene møte orgelets historikk, mekanikk og musikk i en kombinasjon av Tim Levangs tegninger som blir til der og da og prosjektert på lerret, sammen med Ghislain Gourvennecs orgelspill

En ønsker å skape fascinasjon for orgelet blant elevene ved å gi dem musikalske og visuelle opplevelser gjennom orgelmusikk og animasjonsfilm

Hver forestilling vil være unik da tegningene og musikken skal skapes i øyeblikket og binder det visuelle sammen med det musikalske.

Forestillingen  foregår i gymsaler/aulaer

Elevene vil få kjennskap til orgelet og musikkhistorien

Elevene vil delta aktivt under forestillingen

Elevene skal kunne gjøre rede for sine egne opplevelser om bruken av musikk/bilde

Tim Levangs har erfaring med å lage pedagogiske illustrasjoner og animasjonsfilmer for bl.a. UIS

Ghislain Gourvennec er kantor, freelancer og universitetslektor ved UIS – fakultet for utøvende fag