Skip to the content

Såpebobler

Elevene har lest diktet «Såpebobler» av vår lokale forfatter Gunnar Roaldkvam på forhånd .Når barna har fått leke med diktet og teksten på forhånd vil de ha en relasjon til teksten når de hører den som en del av lydbildet i forestillingen. Vi har med oss ca 10 små såpebobler som vi i starten deler ut til de som vil være med å blåse underveis. Når barna ser hvordan danseren forholder seg til såpeboblene som svever vil noen i sin frie lek tillate seg og gjøre det samme. På disse ulike måtene vil alle barna bli integrert, medskapende og som en del av det stedspesifikke forestillingsrommet preget av tilknytning og samhold.

I skolegården der musikeren og danseren inviterer til samspill

Elevene skal gjennom samtale om diktet fortelle om innholdet og hvilken betydning det har for de

Eleven skal gjøre rede for sine egne opplevelser av å lytte og bevege seg til musikken

Elevene skal leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, 

John Derek Bishop (alias Tortusa) ble Spellemannsnominert for soloalbumet sitt på Jazzland Recordings i 2016. Han er utøver, komponist og produsent innen ulike sjangre av elektronisk musikk   I 2016 mottok Bishop Stavanger Kommunes kunstnerstipend.                                                                            
 Cecilie Kverneland -Master of Art  Contemporary Dance London . Danser i flere dansekompani og mangeårig utøver i DKS.