Skip to the content

Dansens verden

Gjennom Dansens verden vil en gi elevene et lite innblikk i dansens historie både gjennom en visuell presentasjon
og en worskhop der elevene få prøve seg innen ulike danseuttrykk  fra ballett -samtidsdans og jazzdans. 
En håper å inspirere elevene og lærerne til å bruke enda mer dans/skapende uttrykk i skolehverdagen! 
I  løpet av 90 minutter vil elevene få en kort innledning om dansens opprinnelse ved bruk av multimedia-eksempler
fra utøverne  før de får to workshop ; en i moderne/samtidsdans og en i  jazzdans.

Målgruppe: 4. - 7. trinn

Utøverne møter klassene i Dansetreminalen (den gamle utneriksterminalen)og følger de inn i salen der de får en felles presentasjon  før de deles i to grupper..

Innledning ca 25 minutter(visuell presentasjon/oppvarming)

Gruppe A  30 minutters workshop innen moderne/samtidsdans

Gruppe B  30 minutter workshop innen jazzdans

Kort pause-der en bytter sal

Gruppe A  jazzdans

Gruppe B moderne/samtidsdans

Relasjon til Kunnskapsløftet 7 trinn -kompetansemål 

Kroppsøving: 
utføre varierete aktiviteter som bygger opp kroppen på ulike måter
- danse enkle danser
- lage enkle danser og eksperimentere med rytmer og bevegelser

Musikk: 
- uttrykke egen ideer-tanker-følelser gjennom bevegelser og dans
- beherske noen norske danser og danser fra andre land 

Camilla Nordhagen-utdannet dansepedagog fra UIS UIS, Universitetet i København & NTNU.
Erfaring fra kulturskole-videregående skole. Hovedområde er moderne/samtidsdans og koreografi & improvisasjon.

 

Martine Grønnum  er utdannet dansepedagog ved Universitet i Stavanger(UIS) Hun jobbet som dansepedagog i Stavanger kulturskole og freelancer.