Skip to the content

Ønsker du å lese om de enkelte produksjonene går du hit

 

De nasjonale målene for DKS:  

DKS skal:

  • medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud
  • legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent  
  • med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
  • medvirke til å utvikle en helhetlig integrering av kunstnerlige og kulturelle 
  • uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål 

Den kulturelle skolesekken Stavanger kommune:


Skoleåret 2019-20 får

  • ca 40 000 elever fra 1. - 10. trinn delta på en kulturopplevelse i regi av DKS.

DKS-Stavanger kommune tilbød totalt

  • 40 produksjoner (skolekino med 3 filmer og 7300 elever) innen sjangrene dans, film, kulturarv litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. 

Stavanger kulturskole står for

  • 16 produksjoner.
  • 3 av produksjonene foregår i Stavanger kulturskole sine lokaler mens de resterende foregår på den enkelte skole.
  • 11 av våre produksjoner er workshop innen dans-drama-visuell kunst- «crossover»

Utøverne våre er hovedsakelig lokale utøvere som er ansatt i kulturskolen eller/og jobber freelance  

Se de forskjellige produksjonene her 

 
DKS-ansvarlig: Roald Hindal, avdelingsleder Stavanger kulturskole 
roald.hindal@stavanger.kommune.no