Info om nivå-inndeling

Nivå

Stavanger kulturskole gikk høsten 2012 over til nytt system med nivå inndeling.
F.o.m. 3.klasse deler vi elevene inn i nivå, dette er for å gi elevene best mulig undervisning og plassere de i gode og hensiktsmessige grupper som de kan utvikle seg i.
Alle som tildeles plass på dans på kulturskolen vil i løpet de to første gangene bli vurdert av lærer for å passe på at eleven er plassert på riktig nivå.
Hvis du er usikker hvilke nivå du/ditt barn skal gå på, ber vi deg kontakte oss.
 
Nivå 1
Tilsvarer nivå: ny/ litt øvet. Dvs. at du er relativt ny for faget og har danset innen denne sjanger minst 1 år for partier t.o.m 7.klasse.
For klassisk ballett:
Dersom du ikke har danset klassisk ballett ( ev. kun en kort periode) skal velge ditt klassetrinn og nivå 1. Eks. Du går i 3.klasse, velg ballett 3.-5.klasse nivå 1.
For jazzdans:
Dersom du ikke har danset jazzdans ( ev. kun en kort periode) skal velge ditt klassetrinn og nivå 1. Eks. Du går i 3.klasse, velg jazzdans 3.-5.klasse nivå 1.
 
Nivå 2
Tilsvarer litt øvet/øvet. Dvs. at du har danset innen denne sjanger mer enn ett skoleår. Fra 8.klasse vurderes elever etter andre regler, dette for å få grupper med jevnest mulig nivå.
For klassisk ballett:
Dersom du gikk på ballett 3.klasse i fjor, skal du velge ballett 4.klasse nivå 2.
Dersom ballett er nytt for deg, skal du ikke velge dette partiet, men derimot Ballett 3.-5.klasse, nivå 1.
 
For jazzdans:
Dersom du gikk på jazzdans 3.-4.klasse i fjor og skal gå i 4.klasse kommende skoleår, velg
Jazzdans 3.-4.klasse nivå 2.
Dersom du gikk på jazzdans 3.-4.klasse i fjor og skal gå i 5.klasse kommende skoleår, velg jazzdans 5.-6.klasse nivå 2.
 
Nivå 3
Tilsvarer øvet nivå, for å gå på dette nivået skal du ha danset lenge og utviklet god teknikk innen for denne dansesjangeren. Dette nivået er kun innen tilbud fra 8.klasse. Lærer skal være involvert i overflytting fra nivå 2 til nivå 3.
Dersom du gikk på øvet nivå skoleåret 2011/12 skal du velge nivå 3. Dersom du er i tvil om du skal velge 3 eller 4, kan du kontakte oss.
 
Nivå 4
Tilsvarer videregående nivå, for å gå på dette nivået skal du ha danset lenge og utviklet svært god teknikk innen for denne dansesjangeren.