Ballettprogram-  tilbud for ballettelever 5.-8.klasse!

 

Høsten 2018 startet vi et nytt talentutviklingsprogram i ballett ved kulturskolen, skoleåret 2018/19 har vi 10 elever i dette programmet. 

​Vi vil ha inntil 15 plasser fra skoleåret 2019/20.

Programmet vil gjøre det mulig for danseelever som ønsker å investere mye tid til ballett og dans på kulturskolen.

 

Vi vil ha Workshop for interesserte elever i uke 24, tirsdag 11.juni, se her for mer info.

 

Elever som blir tatt opp i dette programmet vil i løpet av en uke gå på:

  • 1-3 x Ordinær ballettklasse (1/2 x60 min)

  • Fordypning (60-75 min avhengig av alder)

  • 1 dansetime i annen sjanger (jazzdans eller moderne)

  • Mulighet for ekstra ballettklasse 60 min

     

Dette vil innebære 4-7 timer dansetrening pr uke.

I tillegg vil det være 1 helg pr semester for disse elevene med 8-10 timer trening.

Det vil være en lærer som har ansvar for disse elevene og syr sammen program til den enkelte.

Vi vil ha fokus på å tilby timer som vil være til nytte for den enkelte elev og den utvikling, og vi vil vurdere alder i sammenheng med ukentlig trening.

Pris for ballettprogrammet: 3650,- pr semester

 

Hvordan søke?

Send e-post til camilla.nordhagen@stavanger.kulturskole.no

Vi ønsker et kort motivasjonsbrev fra søker, frist for skoleåret 2019/20 14.juni 2019.