Danseelever 3- 6 år

Danseelever under skolealder i Bjergsted, dvs. Danselek, barnedans og barneballett inviterer til Familiedans. Foresatte inviteres til å delta i dansetimen sammen med barna.

Velkommen til en dansetime med gøy for liten og stor!

 

Barna møter med foresatte til ordinær undervisningstid og sted.

 

Tirsdag 11.juni 

Barnedans 4-5 år kl. 1630-1715, sal 1. Lærer: Yasmin

Barneballett 5- 6 år kl. 1630-1715, sal 3. Lærer: Kjersti (vikar for Linnea Marielle)

Barneballett 4- 5år kl. 1715-1800, sal 3. Lærer: Kjersti (vikar for Linnea Marielle)

 

Onsdag 12.juni

Barnedans gutter 4-6 år kl. 1630-1715, sal 3. Lærer: Marte H.

 

Torsdag 13.juni

Barnedans 5- 6 år kl. 1615-1700, sal 2. Lærer: Marte A.K.

 

Fredag 14.juni

Barneballett 4- 6 år kl. 1600-1645, sal 2. Lærer: Marte A.K.

 

Mandag 17.juni

Barneballett 5- 6 år kl. 1615-1700, sal 1. Lærer: Yasmin

Danselek 3- 4 år kl. 1615-1700, sal 2. Lærer: Kjersti (vikar for Linnea Marielle)

Barneballett 4- 5 år kl. 1700-1745, sal 2. Lærer: Kjersti (vikar for Linnea Marielle)