Referat fra foreldremøte uke 38

 

Fellessaker

Informasjonskanaler:

- All informasjon legges på hjemmeside www.stavangerkulturskole.no

- www.speedadmin.dk (dette kan man logge seg inn via vår nettside) er vårt administrasjonssystem – her kan foresatte endre kontaktinformasjon, melde barnet ut m.m. Nytt er at man kan logge inn ved bruk av min id.

  Viktig å møte til undervisning (enkelt elevers fravær går både utover egen læring og læringen til de andre i gruppen.

 

- Det er viktig å møte presis.

  NB! vennligst gå på do og drikk før time.

 

- Fravær utover 3 ganger kan føre til tap av elevplass.

 

- Fravær skal meldes til lærer; hver lærer sender ut sin kontaktinformasjon til sin gruppe.

 

 

- Foreldresamtaler- blir til våren 2019, gjøres i gruppe. Men man kan ta kontakt med lærer individuelt i tillegg.

 

- Antrekk – se oversikt her; https://www.stavangerkulturskole.no/dans/antrekk

 

- Det blir sendt ut ut årsplan for hver gruppe fra lærer

 

Kalender:

Høst 2018

Uke 36 Kjøp og byttedag, Lørdag 8. September

Uke 38 Foreldremøte

Uke 47 Ta med en venn uke

 Uke 48 Juleforestilling, 2. Desember

Uke 50 Åpent Hus

Uke 51 Prosjektuke

 

Vår 2019

Uke 3/4 Dansevisninger, mer infor kommer for aktuelle grupper

Uke 10 Foreldresamtale

Uke 17 Dansens Dager, lørdag 27. April

Uke 20 17. Mai

Uke 21 Veien til Dansefest

Uke 21 25. Og 26. Mai Dansefest!

Uke 22 -ingen undervisning

Uke 24 Sommerfestival

 

For småbarnspartier (dvs. under skolealder)

- Dansetime for elev, foreldre skal i utgangspunktet ikke være med inn. Ved behov for tilpassing, vær i dialog med deres barns lærer.

- På dansetimene gjelder normale regler som "Ikke snakke" uten å rekke opp hånden, ikke bråke eller forstyrre undervisningen.

- Foresatte bør være i foaje i tilfelle de må på do etc. Først når de vet at barnet klarer å være inne alene er det ok at de ikke sitter utenfor.

 

Vi gleder oss over å være i gang med danseundervisningen og ser frem til et skoleår med dans sammen med deres barn.

 

Mvh

Danseteamet ved Stavanger kulturskole