Referat

Foreldremøte 2019- uke 37

 

-          All informasjon legges på hjemmeside, www.stavangerkulturskole.no/dans.  Vi anbefaler foresatte å bruke denne, samt like oss på Facebook for å ta del i våre nyheter og arrangement.

 

-           Viktig å møte til undervisning (enkelt elevers fravær går både utover egen læring og læringen til de andre i gruppen.

 

-          Det er viktig å møte presis.

                        NB! vennligst gå på do og drikk før time.

 

-          Fravær utover 3 ganger kan føre til tap av elevplass.

 

-          Fravær skal meldes til lærer; hver lærer sender ut sin kontaktinformasjon til sin gruppe.

 

-          Antrekk, se info her: https://www.stavangerkulturskole.no/dans/antrekk Naviger i venstremenyen for å velge sjanger.

 

-          Vår elevportal heter Speedadmin. (www.speedadmin.dk), dette er portalen du kommer til for påmelding samt re-registrering. Du kan også logge inn via vår nettside eller direkte her:           https://nostav.speedadmin.dk/account/signin?ReturnUrl=%2f  Merk at man kan benytte seg av Bank-id for innlogging.

          Vi oppfordrer foresatte til å passe på at personopplysning er riktig slik at vi kan nå dere med beskjeder. Sjekk gjerne at ditt barns klassetrinn, skole osv. er riktig for inneværende år.

 

-          Elever som går fra Ungdomsskolen (dvs. 8.klasse) av anbefaler vi at er registrert med egen e-post og mobilnummer. På den måten kan eleven motta beskjeder direkte. Dette betyr at elev og foresatte får beskjeder.

 

-          Vi minner om at dansetimene er elev, foreldre skal ikke være med inn, men kan vente i foaje og gang/publikumsområde. Vi ber også foresatte ta hensyn til sitt barns medelever og ikke filme/ta bilder gjennom vindu mens              undervisning pågår. Når gardiner i vindu er trukket fra mellom dansesal og publikumsområde ber vi foresatte holde avstand til vindu. Hensikt med «åpent vindu» er at barna kan se sine foresatte for trygghet, ikke at                        foresatte sitter for nærmed og blokkerer barnas utsikt.

 

-          Årsplan legges som notat på elevportalen speedadmin. Lærere vil gi info når den er lagt ut.

 

 

Viktig info for småbarnspartier

-          Dansetime for elev, foreldre skal i utgangspunktet ikke være med inn. Ved behov for tilpassing, vær i dialog med deres barns lærer.

-          På dansetimene gjelder normale regler som "Ikke snakke" uten å rekke opp hånden, ikke bråke eller forstyrre undervisningen.

-          Foresatte bør være i foaje i tilfelle barna må på do etc. Først når de vet at barnet klarer å være inne alene er det ok at de ikke sitter utenfor.

 

 

Dansekalender skoleåret 2019/20

Se : https://www.stavangerkulturskole.no/dans/kalender-2019-2020

Her er info om diverse prosjektuker, ferier m.m.