REFERAT foreldremøte uke 37

 

Generell informasjon for alle

 • All informasjon legges på hjemmeside, www.stavangerkulturskole.no/dans  Vi ber derfor elever og foresatte holde seg oppdatert via våre nettsider.
 •  speedadmin.dk  er vårt administrasjonsprogram. Her er elever og foresattes kontaktinformasjon, elevenes historikk på kulturskolen etc. Vi ber foresatte passe på at elev er registrert med rett kontaktinformasjon, klassetrinn etc.

Vi anbefaler elever som er fra 8.klasse å være registrert med egen e-post og mobilnummer i tillegg til foresatte. Da vil beskjeder gå direkte til elever,  i tillegg til foresatte.

 • Det er viktig å møte til undervisning da enkelt elevers fravær går ut over både egen læring og læringen til de andre i gruppen.
 • Det er også viktig å møte presis.
 • Dersom elev ikke kan møte ber vi om at lærer får informasjon. Hver enkelt lærer gir informasjon om hvilken måte de kan kontaktes på. Fravær 3 ganger kan resultere i at man mister plassen sin.
 • Foreldresamtaler- blir til våren 2018, gjøres i gruppe. Men man kan ta kontakt med lærer individuelt dersom man ønsker dette.
 • Antrekk – se link for informasjon om dette her NB! Naviger til rett sjanger/stil ved venstremenyen.
 • Hår – det er i alle dansesjangre hensiktsmessig å ha håret vekk fra ansiktet. Dette kan løses på ulike måter. MEN for ballettelever skal håret være oppsatt i dult, se link her
 • Vi minner om at elever IKKE skal ha klokker/smykker/ringer på dansetimer. Dette for å ikke skade andre/selv bli skadet.

 

FILMING/FOTOGRAFERING og titting fra vinduer

Vi har nettopp fått en henvendelse hvor foreldre reagerer på at andre foreldre sitter ”klistret til vindu” og filmer elever som danser i studio.

Dette gjelder partier for de under skolealder.

Vi minner om at:

 • Gardiner er trukket fra for elevenes trygghet, vi opplever at elever blir tryggere dersom gardiner er fratrukket og de kan se sine foresatte.
 • Derfor MÅ ikke foreldre sitte rett foran vindu da dette sperrer for de barna dette er tenkt for.
 • Vi ønsker ikke at foreldre filmer/tar bilder inn gjennom vinduet dette skyldes både personvern og åndsverks lov, men også at elever ikke skal være redde for å bli filmet/tatt bilde av.
 • Vi håper at foreldre kan respektere dette.

Det er strengt forbudt å filme andre elever uten at dette er avtalt. Dette gjelder for foresatte og medelever.

 

Kalender

Vår kalender er lagt ut her

 

Årsplan

Lærer sender hver gruppe årsplan pr e-post.

 

Info for foresatte som har barn som er under skolealder:

 • Dansetimene er for elev, og foresatte skal i utgangspunktet ikke være med inn. Det er noe tilpassing ved skoleårets oppstart. Men vi ber alle foresatte om å sammen med barnet jobbe mot at barnet kan være på dansetimen alene.
 • For de som har barn som går på småbarnsgrupper anbefaler vi at foreldrene venter ute.
 • Vi minner om at elever går på do og drikker før timen.