Skip to main content

Foreldremøte Høst 2021

 

Uke 38 (20.09-24.09) starter alle dansepartier med foreldremøte.

Tradisjonen tro har vi foreldremøter for danseelevers foresatte på høstsemesteret.

Foresatte inviteres til å bli med inn i starten av dansetimen hvor danselærer vil holde foreldremøte.

Det vil gitt informasjon angående danseundervisningen ved Stavanger kulturskole, samt anledning til spørsmål.
NB! Elevene blir også med inn.

 

NB! Covid restriksjoner

 • På grunn av avstandskrav gis det kun anledning til at 1 foresatt kan delta
 • Foresatt og elev regnes som en kohort
 • Vi ber hver kohort om å overholde 1 meters regelenVarighet ca. 15 minutter.

Det sendes ut referat fra foreldremøte til gruppene, fellesreferat vil legges på våre nettsider.

Referat Foreldremøte Høst 2021

Informasjonskanaler

- All informasjon legges på hjemmeside www.stavangerkulturskole.no

              - Praktisk Info -> Dans -> Info til foresatte

- www.speedadmin.dk (dette kan man logge seg inn via vår nettside) er vårt administrasjonssystem – her kan foresatte endre kontaktinformasjon, melde barnet ut m.m. Det går an å logge inn med min-id. Viktig at alle sjekker at all informasjon og kontakt info er riktig.

 

Smittevern

 • Minner om at foresatte til barn fra 1.klasse MÅ vente på utsiden. Barna skal leveres og hentes ved inngangen til bygget
 • Foresatte som følger barn under skolealder MÅ holde 1 meter avstand inne på våre lokaler
 • Alle elever må vaske hender før undervisningen starter

 

Generell informasjon

 • Viktig å møte til undervisningen. Enkelt elevers fravær går både utover egen læring og læringen til de andre i gruppen.
 • Viktig å møte presis til timen. Gjerne kom 5-10 min før for å få tid til å vaske hender og ta på ballettsko/ta av sokker osv.
 • NB! Vennligst gå på do og drikk før time.
 • Fravær uten beskjed utover 3 ganger kan føre til tap av elevplass.
 • Fravær skal meldes til direkte til lærer.
 • På dansetimene gjelder normale regler som "ikke snakke" uten å rekke opp hånden, ikke bråke eller forstyrre undervisningen.

 

 

Antrekk

Se oversikt her: https://www.stavangerkulturskole.no/dans/antrekk 

 

Minner om at alle danseelever med langt hår må ha dette oppsatt i dult (ballett) eller hestehale på all danseundervisning.

 
Smykker og armbåndsur er ikke tillatt i timene.

 

 

 

Årsplan

Årsplan blir vedlagt som dokument, og legges som notat under gruppen på speedadmin. 

 

 

 

Kalender

Se oversikt her: Kalender 2021-2022 | Stavanger kulturskole