Felles referat fra foreldresamtaler 2019

 

·         Status i gruppen & info som bare omhandler gruppa

Sendes ut fra lærer til hver gruppe

 

·         Dansefest 2019

-          ALL info angående dansefest vil bli lagt ut på våre nettsider under fane Dans, og velg deretter Dansefest 2019.

 

-          TEMA:

Stavanger kulturskoles danseavdeling har lang tradisjon med å sette opp Dansefest.

Årets Dansefest 2019 er en hyllest til popmusikken.

I vårt utvalg av populærmusikk fra 70-tallet og frem til i dag, vil Dansefest 2019 bli en reise fra det analoge til det digitale i musikkens verden.

 

-          Hvem danser nå?

https://www.stavangerkulturskole.no/dans/dansefest-2019/hvem-danser-når

 

-          Påmelding:

Hver gruppe mottar egen påmeldings e-post fra lærer. I denne e-posten blir det gitt info om når gruppen danser. E-posten skal besvares direkte til lærer for påmelding.

E-post sendes i løpet av uke 10/11 og FRIST for svar blir fredag 22.mars.

 

-          For å gjennomføre Dansefest frenger vi foreldrevakter/hjelpere Dersom du kan og vil stille meld direkte fra til ditt barns lærer. For mer info om hva dette innebærer se;

https://www.stavangerkulturskole.no/dans/dansefest-2019/foreldrevakter

 

-          Billetter er ikke lagt ut. Info om billettslipp vil bli gitt pr e-post. Alle som skal se må ha billetter. Release for billettsalg er fredag 22.mars. Billetter kjøpes via Stavanger konserthus i deres billettskranke eller via www.stavanger-konserthus.no

 

·         Prosjektuke Dansefest – «Veien til dansefest» UKE 21

Ordinær undervisning går ut, vi syr sammen forestillingen, en hver dag.

Plan kommer, hver gruppe skal ca være der 45 min.

 

De som opptrer

lørdag kl.12, skal møte mandag (20.5) samme uka

Lørdag kl. 18, skal møte tirsdag (21.5) samme uke

Søndag kl. 12, skal møte onsdag (22.5) samme uke

Søndag kl. 18, skal møte torsdag (23.5)samme uke

 

Fredag -sceneprøver for partier med elever fra 8.klasse, inkludert lørdagsskolen og jazzdans fordypning. Plan kommer.

 

·         Dansens dag – lørdag 27.april.- 

Elever fra og med 5.klasse får tilbud om å delta i danseparade og på opplegg på dansens dag. Info sendes ut snart- vi håper mange danseelever vil bli med å feire dansens dag 2019.

 

·         17.mai og folketog for elever fra 3.klasse

Info om påmelding kommer.

Elever fra 3.klasse kan delta.

 

·         Gjentilmelding/re-registering

Omkring 1.mai vil det være frist for å re-registrere seg for høsten. I forkant av dette vil alle motta en e-post med link til en gjentilmelding/re-registrering. Her krysser man av om man vil fortsette. Danselærerne anbefaler nivå, dette velges ikke av elev/foresatt. Elev og foresatt trenger kun å ta stilling til å om man vil fortsette.

Timeplan er ikke klar på dette tidspunktet.

Når timeplan er klar sendes e-post med info om hvilket parti som elev får plass på. Dersom flere like grupper og nivå kan man be om å bli flyttet. Dersom kun et parti med nivå og alder, er dette vanskeligere.

 

·         Fordypning og talentutvikling

 

Stavanger kulturskole har fordypning i ballett fra 3.klasse, dette tilbudet utvides. For mer info kontakt Camilla- avd.leder.

 

Fordypning på jazzdans fra 5.klasse, krav må gå på nivå 2. Samles 2 timer hver 3. fredag.

 

Ballettprogram fra 5.klasse. informasjon om søknadsfrist vil komme. Intensiv ballettrening for elever fra 5.klasse.

 

Lørdagsskole fra 7.klasse – opptaksprøver i mai/juni. Krav om antall klasser i ukedag og samles ca. hver annen uke, lørdager.

 

Ungdomskompani fra 10.klasse– opptaksprøver i mai/juni. Fast ukentlig trening, samt krav til antall klasser pr uke. I tillegg intensive helgetreninger med eksterne koreografer.

 

 

·         Lik oss gjerne på facebook for oppdaterte nyheter