Skip to main content

Oppmøtetider Dansefest 2022

Oppmøte tidspunkt og sted

 

  • Alle partier har sceneprøver i forkant av forestillingen, barna leveres til oppsatt oppmøte tid og sted
  • Utvalgte grupper har sceneprøve på Fredag 20.Mai

Elever møter ved artistinngang på baksiden av Konserthuset eller Kulturskolens Hovedbygg. 

Adr Stavanger Konserthus: Sandvigå 1, 4007 Stavanger

Adr Stavanger Kulturskole: Sandvigå 5, 4007 Stavanger

  • Vi sjekkes inn når de møter og ut når forestillingen er ferdig.
  • Elever under 7.klasse hentes etter forestilling samme sted som de leveres.
  • F.o.m. 7.klasse får de gå ut selv, men må sjekkes ut hos lærer først.

 

Det er kun elever, ansatte og foreldrevakter som har adgang "back-stage".

 

Oppmøtetider

Sceneprøver Fredag 20.Mai

Forestilling Lørdag 21.Mai kl.12

Forestilling Lørdag 21.Mai kl.18

Forestilling Søndag 22.Mai kl.12

Forestilling Søndag 22.Mai kl.18