Lørdag 24 mai kl. 12.00

Lørdag 25 mai kl 18.00

Alle som deltar på denne forestillingen øver mandag 20.mai i tidsrommet kl.1630-1930.

Hver gruppe møter 45 min.

Lister med spesifikt tidspunkt for hver gruppe vil etter hvert litt under fanen «Veien til Dansefest»

Alle som deltar på denne forestillingen øver tirsdag 21.mai i tidsrommet kl.1630-1930.

Hver gruppe møter 45 min.

Lister med spesifikt tidspunkt for hver gruppe vil etter hvert litt under fanen «Veien til Dansefest»

 

Barnedans 4-6 år Mandag (Marte A) Hundvåg

Barneballett 4-5 år Mandag (Linnea Marielle) Barneballett 5-6 år Mandag (Yasmin)

 

Ballett 2. kl Tirsdag (Linnea Marielle)

Ballett 3 kl n2 Tirsdag (Yasmin)

Ballett 6.-7. kl n2 Mandag (Annemariet)

Ballett 6.-8. kl n1 Onsdag   (Marte A)

Ballett fra 9. kl n1 (Marte A)

Ballett fra 8. kl n4 Mandag (Annemariet)

Ballett fra 8. kl n5 Onsdag (Annemariet

Ballett 8. kl n6 Torsdag (Annemariet)

 

HipHop 6.-8. klasse  (Marte H)

Hip-hop fra 9. klasse nivå 2 Onsdag(Marte H.)

 

Jazz 3.-4.kl n1  Mandag (Linnea Marielle)

Jazz 3.-4. kl Mandag (Marte A) Hundvåg

Jazz 5.-7. n1 Mandag (Linnea Marielle)

Jazzfordypning 5.-6. kl fredag (Isabell)

Jazz fra 8 kl + n1 Mandag (Linnea Marielle)

Jazz fra 8 kl. + n2 Tirsdag (Yasmin)

Jazz  fra 8 kl + n.3  Tirsdag (Marte A)

Jazz fra 8 kl + n5 Torsdag (Isabell)

Jazz fra 8 kl n6 Mandag (Isabell)

 

Moderne/samtid 6.-7 kl n 2 Tirsdag  (Marte H.)

Moderne/samtid fra 8. kl + n3 + 4 Tirsdag (Camilla)

 

Showjazz fra 8.klasse, nivå 3 Mandag (Isabell)

 

Tåspiss n3(Annemariet)

 

Lørdagsskolen

Barnedans 5-6  år Torsdag  (Marte A)

Barneballett 4-5 år Tirsdag (Linnea Marielle) Barneballett 5-7 år  Onsdag (Yasmin) Hundvåg

 

Ballett 1. Kl Tirsdag (Yasmin)

Ballett 5 kl n 2 Onsdag (Annemariet)

Ballett 6.-8. kl n1 Onsdag (Marte A)

Ballett fra 8. kl n4 Mandag (Annemariet)

Ballett fra 8. kl n5 Onsdag  (Annemariet)

Ballett fra 9. kl n1 onsdag (Marte A)

Ballett fra 8. kl n6 Torsdag (Annemariet)

 

HipHop 6.-8. klasse  (Marte H)

Hip-hip fra 9. klasse nivå 2 Onsdag (Marte H.)

 

Jazz 1.-2 kl Mandag (Yasmin)

Jazz 3.-4.kl Onsdag (Yasmin) Hundvåg

Jazz 5.-6. n2 Mandag (Yasmin)

Jazz 7 kl. n2 Tirsdag (Yasmin)

Jazzfordypning 5.-6. kl fredag (Isabell)

Jazz fra 8 kl + n1 Mandag (Linnea Marielle)

Jazz fra 8 kl. + n2 Tirsdag (Yasmin)

Jazz fra 8 kl + n.3 Tirsdag (Marte A)

Jazz fra 8 kl + n5 Torsdag(isabell)

Jazz fra 8 kl n6 Mandag (Isabell)

 

Moderne 6.-7. kl n 1 Torsdag  (Marte) Moderne 8. kl + n3 + 4 Tirsdag (Camilla)

Showjazz fra 8.klasse, nivå 3 Mandag (Isabell)

Tåspiss (Annemariet)

 

Lørdagsskolen

 

 

 

Søndag 26.mai kl. 12.00

Søndag 26.mai kl. 18.00

Alle som deltar på denne forestillingen øver onsdag 22.mai i tidsrommet kl.1630-1930.

Hver gruppe møter 45 min.

Lister med spesifikt tidspunkt for hver gruppe vil etter hvert litt under fanen «Veien til Dansefest»

Alle som deltar på denne forestillingen øver torsdag 23.mai i tidsrommet kl.1630-1930.

Hver gruppe møter 45 min.

Lister med spesifikt tidspunkt for hver gruppe vil etter hvert litt under fanen «Veien til Dansefest»

Barnedans 4-5 år Tirsdag  (Yasmin)

Barnedans gutter 4-6 år Onsdag (Marte H)

 

Ballett 1.-2. kl Onsdag (Marte A)

Ballett 1.-2. kl Fredag (Marte A)

Ballett 3-5kl n1 Onsdag (Marte A)

Ballett 6.-7. kl n2 Onsdag (Annemariet)

Ballett 8 kl + n2 Torsdag  (Marte A)

Ballett 8. kl + n3 Torsdag (Annemariet)

Ballett 8. kl + n5 Onsdag (Annemariet)

Ballett 8. kl n6 Torsdag (Annemariet)

 

Dansemix 1.-3. kl Onsdag (Marte H)

 

Hip hop 9 kl + n1 Mandag (Marte H)

 

Jazz 1.-2. kl Torsdag (Yasmin)

Jazz 3.-4.kl n2 Mandag- (Yasmin)

Jazz 5.-7.kl Onsdag (Yasmin) Hundvåg

Jazz fra 8 kl. + n4 Torsdag (Yasmin)

Jazz fra 8 kl + n5 Torsdag (Isabell)

Jazz fra 8 kl + n6 Mandag (Isabell)

jazz 8 kl. + n6 mandag (Isabell)

Jazzfordypning fra 8 kl fredag (Isabell)

 

Moderne/samtid 8 kl. + n 1 Torsdag (Marte A.K)

Moderne/samtid 8 Kl. + N2 Tirsdag (Marte A.K)

Moderne 8. kl + n3+4  tirsdag (Camilla)

 

Showjazz 8 kl + n1 Torsdag (Yasmin)

Showjazz 8 kl + n2 Torsdag (Isabell)

Showjazz 8.klasse n 3 Mandag (Isabell)

 

Tåspiss (Annemariet)

 

Lørdagsskolen

Barneballett 5-6 år  Tirsdag (Linnea Marielle) Barneballett 4-6 år fredag (Marte A)

 

Ballett 4. kl n2 Onsdag (Marte A)

Ballett 4. kl n2 Torsdag (Marte A)

Ballett 5. kl n 2Torsdag (Annemariet)

Ballett fra 8 kl + n2 Torsdag (Marte A)

Ballett fra 8. kl + n3 Torsdag (Annemariet)

Ballett fra 8. kl + n5 Onsdag (Annemariet)

Ballett fra 8. kl n6 Torsdag (Annemariet)

 

Hip hop 3.-5 kl (gutter) Onsdag (Marte H)

Hip hop 3.-5 kl (gutter) Tirsdag (Marte H) Hundvåg

Hip hop 9 kl + n1 Mandag (Marte H)

 

Jazzdans 1.-2. klasse Tirsdag  (Marte H)Hundvåg

Jazz 1.-2 kl Onsdag (Yasmin) Hundvåg

Jazz 3.-4.kl n2 Torsdag (Yasmin)

Jazz 5.-6. n2  Torsdag (Yasmin)

Jazz fra 8 kl. + n4 Torsdag (Yasmin)

Jazz fra 8 kl + n5 Torsdag +

Jazz fra 8 kl + n6 Mandag (Isabell)

jazz fra 8 kl. + n6 mandag (Isabell)

Jazzfordypning fra 8 kl fredag (Isabell)

 

Moderne 3.-5 klTirsdag- (Marte A)

Moderne/samtid 8 kl. + n 1 Torsdag (Marte A.K)

Moderne/samtid 8 Kl. + N2 Tirsdag (Marte A.K)

Moderne 8. kl + n3+4  tirsdag (Camilla)

 

Showjazz 8 kl + n1 Torsdag (Yasmin)

Showjazz 8 kl + n2 Torsdag (Isabell)

Showjazz 8.klasse nivå 3 Mandag (Isabell)

 

Tåspiss (Annemariet)

 

Lørdagsskolen