Ønsker du å stille som foreldrevakt?

Kontakt deres barns danselærer direkte.

 

I forbindelsen med avvikling av Dansefest 2018 har vi behov for hjelp fra foresatte på alle partier fra 4 år til og med 7.klasse.

 

Foreldrevakter møter 30 minutter før partiet man har ansvar for skal møte, for å motta informasjon og få omvisning.

 

Foreldrevakter vil få anledning til å se sitt eget barn danse, men vil ikke få anledning til å se hele forestillingen. Foreldrevakter er hovedsakelig bakstage med danseelevene under forestillingen, men vi har en løsning som gjør at man får se sitt eget barn danse.

 

Hvert år får vi tilbakemelding fra foreldrevakter om at det er en positiv opplevelse å få være "backstage" på Dansefest, foreldrevakter vil komme tett på elevene og oppleve det hektiske, men også positive miljøet "backstage".

 

Foreldrevaktene har ansvar for 

å se at alle elevene er møtt opp (sjekk med liste)

å kontakte danselærer dersom noen mangler

å se til at elevgruppene møter presis til sceneprøver, finaleøving, generalprøve og forestilling

at elevene holder seg rolig når de er back-stage

å se til at elevene får i seg nok mat og drikke mellom sceneprøve, generalprøve og forestilling

å hjelpe de som trenger det å gå på do, gjelder særlig dem som har ansvar for de minste barna

å se til at kun de foreldre som er foreldrevakter som er bak scenen, hvis ikke blir det kaotisk og for mange der, med unntak av avtaler for de aller yngste elevene.

å se at elevene får utdelt kostymer og riktig kostyme

å se til at hår og sminke er slik det skal

å passe på at barna ikke spiser i kostyme

å hjelpe til dersom det er noen kostymer som trengs å fikses

å passe på at kostymer legges tilbake og garderobe er ryddig når forestilling er ferdig.