Oppmøte sted

Elevene sjekkes inn når de møter.

Elever fra 1.klasse  leveres ved artistinngang til konserthuset .

(artistinngangen er på baksiden av konserthuset, mot kulturskolen)

Adr: Konserthusgata

 

Elever under skolealder (i tillegg til Barnaballett 5-7 år-Hundvåg) leveres ved Stavanger kulturskoles hovedinngang 

Adr: Sandvigå 5

 

Elever hentes etter forestilling samme sted som de leveres.

Foreldrevakter har ansvar for å sjekke ut dem som er under 7.klasse.

F.o.m. 7.klasse får de gå ut å møte foreldre selv.

 

Det er kun foreldrevakter som har adgang "back-stage" på konserthuset.

 

Vi minner om at foreldrevakter har ansvar for barna på lørdag og søndag.