I uke 19 avlyses ordinær danseundervisning for partier som deltar på Dansefest.

Danseelever som skal være med på Dansefest møter som oppsatt under.

Denne uka øver vi på overganger og "syr" forestillingen sammen.

 

 

Vi jobber fra  kl. 1630-2000 disse dagene, vi ber elever og foresette se på aktuell dag for når sin gruppe skal møte:

Merk at alle skal ikke være der hele tiden.

 

Merk: Danselærer kan velge å kalle sin gruppe inn på ekstraøving ved behov, dette formidles da direkte fra danselærer til aktuell elevgruppe.

 

Hvis noen er usikker på når sitt parti opptrer, vennligst se her.