800-830

Innsjekk

800-900

Sosialt (ta gjerne med din egen frokost)

915-1145

Undervisning  (lærer legger selv inn pause/r – totalt ca 15 min)

1145-1230

Lunsj (det serveres lunsj)

1230- 1500

Undervisning (lærer legger selv inn pause/r– totalt ca 15 min)

1500-1600

Frukt, sosialt, film o.l.