Tilbud 0-6 år

Å leke er noe av det viktigste barn gjør. Det er i seg selv skapende virksomhet, hvor aktiviteten - og ikke resultatet - er viktig.

Gjennom tilbudene til førskolebarn, sammen med foreldre, vil vi gi rom for lek og en god start i livet. Musikkleker, klappeleker, rytmeleker, barneballett er gode ingredienser. 

I samspill med andre utvikler barnet evne til sosial forståelse, empati og tilstedeværelse. Det er i barneverdenen barnet utrustes til å finne seg selv, gjennom bevegelse,språk, følelser og tanker.

Uten å skynde på - for man blir tidsnok voksen.

Se tilbud og påmelding i venstre meny