Elevstipend

Stavanger kulturskoles elevstipend - stipend til videre opplæring, som kurs og seminar. 


Det er mulig for elever å søke om støtte / stipend til videre opplæring, fortrinnsvis kurs eller seminar.

 

Følgende kan søke:
    Elever ved Stavanger kulturskole
    Medlemmer i skolekorpsene i Stavanger
    Medlemmer i skolekorene i Stavanger

 

Det vil i utvelgelsen bli tatt hensyn til alder, samt tidligere tildelinger. 

 

Søkeren må oppgi navn, adresse, fødselsdato, instrument og hvor eleven får undervisning ( korps eller kor ).
Kurset / seminaret det søkes støtte til må også beskrives.

 

Søkerne får ikke støtte til innkjøp av instrumenter,utstyr eller lignende.   

 

Søknaden sendes til: kulturskolen@stavanger.kommune.no