Utmelding

Skal du slutte på kulturskolen må du være oppmerksom på følgende:

 

Avtalen du har er økonomisk bindende semestervis og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon 

kulturskolen@stavanger.kommune.no 

 

Lærere kan ikke motta utmeldinger.

 

Utmeldingsfrist for kommende vårsemester er 1. desember og for høstsemesteret 1. mai.

 

Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding foreligger innen fristens utløp. 

Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi skriftlig beskjed til skolens administrasjon: 

kulturskolen@stavanger.kommune.no  innen 1 uke etter mottatt henvendelse.             

 

Nye elever har inntil to prøvetimer (gjelder ikke kortkurs), fortløpende etter oppstart.

Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semester.