Bekrefte elevplass ( re-registrering)

Alle elever og de som står på kulturskolens venteliste skal ha mottatt følgende ang. re-registrering:

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE NÅVÆRENDE ELEVER OG SØKERE PÅ VENTELISTE
 
Alle elever må  snarest (og ikke senere enn 1.mai) bekrefte sin elevplass eller ventelisteplass for å beholde denne for skoleåret 2017/2018. Samtidig må dere sjekke og bekrefte at all kontaktinformasjon både for elev og foresatte er korrekt.
 
Elever som ikke har bekreftet sin elevplass eller ventelisteplass innen 1.mai 2017 anses som utmeldt.
 
All kommunikasjon mellom kulturskolen og hjemmet skjer elektronisk, og vi er derfor avhengige av at vår database til enhver tid er oppdatert med korrekte telefonnumre og e-postadresser.
 
Elever på venteliste må bekrefte de fagene de fremdeles ønsker plass på, de vil da bli stående på ventelisten til det blir en ledig plass. Vi gjør oppmerksom på at det er lange ventelister på enkelte tilbud (dette gjelder særlig piano, gitar og slagverk).
 
Kulturkarusellen 1. klasse re-registrerer seg til 2. klasse. Vi gjør oppmerksom på at oppstart kulturkarusell 2. klasse forutsetter at kulturskolen får tilgang til tilfredsstillende lokaler og at det er nok antall påmeldte.
 
For å bekrefte elev- /ventelisteplass logger du deg på elevkortet via denne linken: https://NOSTAV.speedadmin.dk
 
Hvis du ikke husker brukernavn og passord finner du link nederst i dette brevet. Det er også mulig å bruke id-porten ved pålogging (bank-id)
 
Re-registreringen tar deg igjennom disse stegene:
 
1. Re-registrer dine eksisterende kurs og velg eventuelt noen nye
Trykk "Ja" på de disiplinene du ønsker å fortsette på, og trykk på "Nei" på de du vil slutte på.
Ønsker du å sette eleven på venteliste på nye fag trykker du på "Legge til nye fag"

2. Godkjenn personopplysninger
Pass på at kontaktinformasjon er oppdatert. Trykk "Neste" på høyre side for å komme videre.

3. Oppdater skolens spørsmål
Disse spørsmålene er de samme som nye søkere får når de sender inn en ny søknad. Om det er noe du mener kulturskolen bør vite, kan du skrive kommentarer eller annen informasjon som vi trenger å opplyses om her. Har du ingenting å tilføye, går du videre, og lar feltene her stå tomme. 

4. Godta betingelsene
Les nøye igjennom betingelsene, og trykk "Jeg aksepterer betingelsene".

5. Bekreft
Avslutt med "Bekreft re- registrering". Du vil da få en bekreftelse på e-post.
 
 
Elever på avsluttende undervisningstilbud (eksempelvis kulturkarusellen 2.klasse) vil ikke kunne bekrefte elevplass, men kan søke nytt undervisningstilbud.