UtB JAZZ

                

 

UtBs jazzprogram ledes av Petru Popa og har skoleåret 2017-2018 8 elever fordelt på to ensembler. Ensemblene jobber ofte hver for seg, men har også prosjekter sammen.

Jazzelevene har først og fremst undervisning i ukedagene og følger UtB kun enkelte utvalgte lørdager. Hvert ensemble vil bli tildelt enten mandager eller onsdager som sin ukentlige undervisningsdag. Dette offentliggjøres ved oppstart i august. Merk at ved prosjekter vil det bli undervisning både mandager og onsdager. Mer info om dette legges ut fortløpende.

Høsten 2017

Ukentlig undervisning mandager og onsdager

Utvalgte lørdager:

02.09, 21.10, 25.11 og 16.12

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER