Teori og fokusområder

Fokusområde høsten 2016 - Øving 

  (klikk på dokumentet)

Teori

Det er nå gjennomført en musikkteori-quiz, og UtB elever som skal ha musikkteori er plassert i 2 grupper (se under her).
Musikklinje-elever settes ikke opp i musikkteori i UtB. Det er et valgfritt tilbud for MDD-elevene.

Fagplan for kurs 1.

Fagplan for kurs 2.

Et forberedende kurs, til opptaksprøve for høyere musikkstudier, er fortsatt under utarbeidelse.
Dette vil bli presentert for aktuelle elever senere.

Undervisningen i musikkteori vil foregå på fredager før UtB lørdags-samling.
Timene blir på Stavanger Kultruskole, rom 324 og 323.

Her er plan for undervisningen i år:

Fredag 21.oktober

kl. 16:00-18:00

Fredag 4. november

kl. 17:00-18:00 OBS ny tid

Fredag 18. november

kl. 16:00-18:00

Fredag 25.november

kl. 17:00-18:00 OBS ny tid

Fredag 9.desember

kl. 16:00-18:00

Fredag 6.januarFlyttet til:
Fredag 13. januar

kl. 16:00-18:00

Fredag 20.januar

kl. 16:00-18:00

Fredag 10. februar

kl. 16:00-18:00

Fredag 17.februar

kl. 16:00-18:00

Fredag 10.mars

kl. 16:00-18:00

Fredag 24. mars

kl. 16:00-18:00

Fredag 31.mars

kl. 16:00-18:00

Kryss av datoene og tidspunkt i kalenderen.
Forandringer kan forekomme, så følg med!

Fravær fra disse timene må søkes om, og UtB sitt fraværsreglement gjelder.

Grupper:

Gruppe 1:

Sarah

Erlend

Kenneth

Arseni

Fabio

Caroline

Emma Louise

Serina

Lene

Vemund

Sikia

Gruppe 2

Edvard

Jan

Telma

Oda

Martinus

Noémie

Lisa Maria

Owen

Ida Celine

Aleksander

Lærere for gruppe 2 er Lars Rosvoll.

Teorilærer-vikar for gruppe 2 fra januar til juli 2017 er Adrian Børtveit Tvedten

 

Gruppe 1 har noen få plasser ledig for andre kulturskole-elever.
Dette er for elever som er 13 år eller eldre, og har et ønske om og behov for å lære musikkteori.
For nærmere info, ta kontakt med koordinator og teorilærer (vikar): 
Adrian Børtveit Tvedten

Jazz-elevene har eget opplegg med musikkteori i ensembletiden med Petru Popa.