Teori og fokusområder

Fokusområde høsten 2016 - Øving 

  (klikk på dokumentet)

Teori

UtBs nivåinndelte teoriundervisning er obligatorisk for alle UtB-elever som ikke går på MDD. Teorikursene er lagt opp med ca 3 års varighet, og det er dermed ikke sikkert at alle elevene til enhver tid må møte til teoriundervisning. Kursene vil være delt inn etter vanskelighetsgrad, og elevene likeså. Mer informasjon om tidspunkter, gruppeinndeling og fagplaner offentliggjøres ved oppstart høsten 2017.

Teorilærere for skoleåret 2017-2018 er Lars Rosvoll og Adrian Tvedten. 

Her følger fagplanene for de to kursene som har gått i skoleåret 2016-2017.

Fagplan for kurs 1.

Fagplan for kurs 2.

Et forberedende kurs, til opptaksprøve for høyere musikkstudier, er fortsatt under utarbeidelse.
Dette vil bli presentert for aktuelle elever senere.

Fravær fra teoriundervisning må søkes om, jmf. UtB sitt fraværsreglement.

 

 

 

 

Grupper skoleåret 2016-2017:

Gruppe 1:

Sarah

Erlend

Kenneth

Arseni

Fabio

Caroline

Emma Louise

Serina

Lene

Vemund

Sikia

Gruppe 2

Edvard

Jan

Telma

Oda

Martinus

Noémie

Lisa Maria

Owen

Ida Celine

Aleksander