Kriterier for elever i UtB


Dette forventes av elever i Unge talenter Bjergsted:

Obligatorisk frammøte –  det innvilges permisjon kun på grunnlag av skriftlig søknad, etter faste kriterier.

Det kan innvilges permisjon ved:
                                         obligatoriske skolearrangement 
                                         
konfirmasjonsundervisning 
                                        
helt spesielle saker

 Det innvilges ikke permisjon til andre fritidsaktiviteter, ferie e.l.

Eleven kan risikere å ikke kunne delta i kammermusikk / og eller konsert/er dersom det er fravær i prøveperioden. 

Alt fravær må søkes skriftlig så tidlig som mulig,senest 3 uker før permisjonen,til koordinator Adrian Tvedten 

adrian.bortveit.tvedten@stavanger.kommune.no

 


Alltid forberedt til prøver og konserter

Orden i noter – Hver elev er ansvarlig for sine stemmer 

Medvirkning på solokonserter minimum 2 ganger pr år.
 
Medvirkning på ensemblekonserter
 
Presise oppmøter til prøver og konserter
Alle elever skal til en hver tid holde seg oppdatert mht prøver, konserter, prosjekter etc
 
Øving:
Elever i UtB må sette av mye tid til daglig øving og alltid være forberedt
til kammermusikk, kammerorkester osv.


Evaluering:
Alle elever blir løpende evaluert mht utvikling, øving og innsats gjennom skoleåret. For å få beholde plassen i UtB må både sololærer, kammermusikklærer og teorilærere anbefale at eleven skal få fortsette påfølgende skoleår.

All informasjon om Unge talenter Bjergsted legges ut på websiden: www.stavangerkulturskole.no – musikk – Unge talenter Bjergsted


Elever som har ureglementert fravær eller på annen måte ikke følger kriteriene, kan miste plassen sin i UtB