Juniorkoret

 Kulturskolens juniorkor er for elever som går i 5., 6., og 7. klasse.
 
Det er spontan uttrykksglede og det sosiale som alltid står i sentrum i juniorkoret.  
 
Det jobbes med bevisstgjøring av tekniske elementer som
 
 - klang
 - pust
 - holdning
 - gehør 
 - noteopplæring videreføres
 - og tostemt sang innføres.
 
Det er fortsatt ledige plasser for skoleåret 2015-16.
 
Koret øver på kulturskolen i Sandvigå 5  tirsdager fra kl. 1700-1900 
 
Dirigent for koret er
Rønnaug Bakke