Aspirantkoret

Kulturskolens aspirantkor er for elever som går i 2., 3., og 4. klasse.

Både jenter og gutter kan søke.
 
Det er fortsatt ledige plasser for skoleåret 2015-16.
 
Koret øver på kulturskolen i Sandvigå 5  tirsdager fra kl. 1700-1830 
 
Dirigent for koret er
Kjersti Björk Bru
 

Påmelding