Musikklek 5 år

Musikklek 5 år, er et tilbud for barn som har fylt 5 år eller som fyller 5 år i løpet av høstsemesteret.

 
Barna lærer mange morsomme sanger og det brukes mye bevegelse i tilknytning til disse.
Barna spiller også  på ulike enkle instrumenter i samspill.  
 
Leken er fremdeles i sentrum og læringen skjer gjennom denne.
 
 
Timeplan 2016-17:
 
Onsdag  1700-1745   lærer: Cathrine K.M. Lund
 
Onsdag  1750-1835   lærer: Cathrine K.M. Lund
 
 
Undervisningen foregår på kulturskolen i Sandvigå 5