Musikklek 3 år

Musikklek 3 år er et tilbud til barn som har fylt eller fyller 3 år i løpet av høstsemesteret. 

I gruppen for 3-åringer leker vi med musikk, og bruker enkle instrumenter på forskjellige morsomme måter.

I lek med sanger med bevegelser, rim og enkle instrumenter får barna på denne måten utviklet både grov- og finmotorikk.

 

Foreldre er velkommen til å være med på timene

 

Timeplan 2016-17:

Mandag  1700-1745   lærer: Rønnaug Bakke

Torsdag  1750-1835   lærer: Cathrine K.M. Lund

 

Undervisningen foregår på kulturskolen i Sandvigå 5